Alacak takip ve tahsili

Alacak takip ve tahsili

Bostancıoğlu Hukuk Bürosu, gerek borçlu ile anlaşma sağlayarak ihtilafın yargı dışı ve hızlı çözümlenmesi konusunda, gerekse yargı yoluna başvurarak alacakların tahsil edilmesi ve ilamlı ya da ilamsız her türlü icra takibi konularında şahıs ve şirketlere hem ulusal hem uluslararası çerçevede, titiz ve özenli çalışmayı ön planda tutarak, avukatlık hizmeti vermektedir.