FAALİYET ALANLARI

Medeni Hukuk

Bostancıoğlu Hukuk Bürosu, borç yönetimi, miras hakkı, alacak takipleri, konut veya ticari kullanıma yönelik kira işlemleri, tüketici haklarını koruma, sözleşme danışmanlığı, trafik kazaları veya diğer...
devamı

Dava ve uyuşmazlık çözümü

Bostancıoğlu Hukuk Bürosu hem şahsi hem ticari konulara ilişkin anlaşmazlıkların çözümünde müvekkillerini yargısal merciler nezdinde temsil etmektedir. Dava öncesi aşamada uygulanabilecek en avantajlı stratejilerin müvekkillerle...
devamı

Sözleşme Danışmanlığı

Bostancıoğlu Hukuk Bürosu, gerek ticari faaliyetler gerekse özel sektöre yönelik sözleşmelerin müzakere edilmesi ve düzenlenmesine ilişkin verdiği danışmanlık hizmetinin beraberinde; sözleşmelerin yorumlanması, sözleşme koşullarınin kapsadığı...
devamı

Fikri Sinai Haklar

Bostancıoğlu Hukuk Bürosu markalar, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, ayırt edici işaretler, know how, coğrafi işaretler ve telif hakları başta olmak üzere, fikri ve sınai mülkiyet...
devamı

Uluslararası Özel Hukuk

Bostancıoğlu Hukuk Bürosu uluslararası çerçevede meydana gelmiş olan ticari anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hukuki danışmanlık vermekte; yüksek güvenilirlik sağlayan muhabirlik ağı ile yürüttüğü işbirliği sayesinde müvekkillerini...
devamı

Yabancı hakları

Bostancıoğlu Hukuk Bürosu, yabancı hakları ve göç, iltica, sığınma hukuku alanlarında aşağıda belirtilen faaliyetler başta olmak üzere, geniş kapsamlı danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:  

Gayrimenkul Hukuku

Bostancıoğlu Hukuk Bürosu; müzakere aşamasından başlayarak, gayrimenkul alım satımına ilişkin tüm sözleşmelerin düzenlenmesi, tapu tescil başvurularının takip edilmesi ve kira işlemleri de dahil olmak üzere...
devamı

Alacak takip ve tahsili

Bostancıoğlu Hukuk Bürosu, gerek borçlu ile anlaşma sağlayarak ihtilafın yargı dışı ve hızlı çözümlenmesi konusunda, gerekse yargı yoluna başvurarak alacakların tahsil edilmesi ve ilamlı ya...
devamı

İflas Hukuku

Bostancıoğlu Hukuk Bürosu müvekkillerine adi iflas yoluyla takip başta olmak üzere, her türlü iflas hukuku işlemlerinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda Bostancıoğlu Hukuk...
devamı